Thai Tax - คำนวณภาษี ภ.ง.ด. 91
หมวด >> เครื่องมือ
Download แล้วได้ที่
รายละเอียด
Thai Tax เป็นโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ซึ่งประกอบด้วยส่วนรับข้อมูล ที่มีการจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจนทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ส่วนคำนวณ ที่อ้างอิงการคำนวณตามหลักกฏหมายที่กำหนด และส่วนแสดงผล ที่แสดงลำดับวิธีการคำนวณไว้อย่างดีเป็นระบบระเบียบ เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ โดยทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการคำนวณเสมอ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลใหม่ และมีข้อความอธิบายความหมายของแต่ละข้อมูลด้วย ทำให้ผู้ใช้เข้าใจภาษีมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคนที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะนอกจากจะช่วยคำนวณภาษีให้แล้ว ยังสามารถแสดงข้อมูลในเชิงแนะนำการลดหย่อนภาษีด้วย เช่น จำนวนที่สามารถซื้อกองทุน LTF, RMF เพิ่ม หรือจำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่สามารถซื้อเพิ่มได้อีก โดยโปรแกรมนี้รองรับโครงสร้างภาษีทั้ง 2 แบบ คือ แบบ 5 ขั้นอัตรา ซึ่งเป็นแบบเก่า และแบบ 7 ขั้นอัตรา ซึ่งเป็นแบบใหม่สำหรับยื่นภาษีปี 2557-2558 สามารถที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างขั้นภาษีในระหว่างการคำนวณได้แค่ปลายนิ้ว ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ใช้วางแผนภาษีประจำปี สำหรับรายการลดหย่อนและรายการยกเว้น ในปีภาษีถัดไปได้ด้วย โดยแจกให้ใช้งานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติเด่น
- ใช้งานง่ายในการใส่ข้อมูล เพื่อคำนวณภาษี เพราะมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนและมีคำอธิบายกำกับด้วย
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงคำอธิบายพร้อมทั้งกำหนดค่าสูงสุดไว้ให้
- รองรับโครงสร้างภาษี 5 ขั้นอัตรา และ 7 ขั้นอัตรา สำหรับยื่นภาษีปี 2557-2558
- สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล เพื่อดูภาษีที่ต้องจ่ายหรือรับคืนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- มีหน้าจอรับข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับตัวเลขโดยเฉพาะ เพื่อง่ายต่อการรับข้อมูลและลดข้อผิดพลาดด้วย
- สามารถเก็บข้อมูลภาษีที่คำนวณไว้ในเครื่อง แล้วดูใหม่ในภายหลังได้
- สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลภาษีที่บันทึกไว้ในเครื่อง ได้อย่างง่ายดาย
- สามารถเปลี่ยนขั้นอัตราภาษี 5 ขั้นอัตรา หรือ 7 ขั้นอัตรา ที่ใช้ในการคำนวณได้ตลอดเวลา ในระหว่างการคำนวณได้
- แสดงรายการผลการคำนวณไว้อย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการเข้าใจ
- มีระบบแนะนำสำหรับรายการลดหย่อน เพื่อช่วยลดภาษี เช่น กองทุน LTF, RMF และเบี้ยประกันชีวิต สำหรับในกรณีเพิ่มเติม
ข้อมูลเบื้องต้น
  • Android
  • IOS
อัปเดต 2014-02-23
ขนาด 1.5M
เวอร์ชันปัจจุบัน 1.4
เงื่อนไข ต้องใช้แอนดรอยด์ 2.2 และสูงกว่า
คำค้น thai tax,ภาษี,คำนวณภาษี,ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภงด 91

Up comming soon!


ภาพประกาอบ
  • Android
  • IOS
Up comming soon!